Faculty

Xuegong Zhang
Xuegong Zhang (张学工), Ph.D.
Professor of Bioinformatics and Pattern Recognition
Director, Bioinformatics Division, TNLIST
Department of Automation, Tsinghua University
FIT 1-107, Tsinghua University, Beijing 100084, China
phone: +86-10-62794919
email: zhangxg at tsinghua.edu.cn

Current

Yanting Luo


Yanting Luo (罗燕婷)

Postdoctoral Research Fellow

Hao Jiang


Hao Jiang (江浩)

Postdoctoral Research Fellow

Hao Sun


Hao Sun (孙浩)

Research Staff

Qian Yang


Qian Yang (杨倩)

PhD. Student

Zhun Miao


Zhun Miao (苗准)

PhD. Student

Kui Hua


Kui Hua(花奎)

PhD. Student

Xiang Fang


Xiang Fang (方翔)

PhD. Student

Haoxiang Gao


Haoxiang Gao (高浩翔)

PhD. Student

Qiuchen Meng


Qiuchen Meng (孟秋辰)

PhD. Student

Najeebullah Shah


Najeebullah Shah

PhD. Student

Jiaqi Li


Jiaqi Li (李嘉骐)

PhD. Student

Ji Li


Ji Li (李季)

Master Student

Xiangzhi Li


Xiangzhi Li (李想之)

Master Student

Wenchang Chen


Wenchang Chen (陈文昌)

Master Student

Fanhong Li


Fanhong Li (李范红)

Master Student

Yue Wang


Yue Wang (王玥)

Master Student

Ziheng Zou


Ziheng Zou (邹子恒)

Master Student

Alumni/实验室校友


Former ph.D. Students/往届博士生
Syed Shujaat Ali Zaidi Zhiyi Qin, 秦志毅 Hongfei Cui, 崔鸿飞
Huijuan Feng, 冯会娟 Qifeng Xu, 徐启丰 Aziz Khan
Zhixing Feng,冯智星 Chao Ye,叶超 Feng Zeng,曾丰
Xi Wang,王曦 Ting Zhang,张婷(exchange from Dr.Sun's lab) Tao Ma,马涛
Zhengpeng Wu,武征鹏 Xueya Zhou,周雪崖 Yunfei Pei,裴云飞
Shicai Fan,凡时财 Tingting Li,李婷婷 Zheng Ye,叶铮
Benoit Valin Xuesong Lu,吕雪松 Chaolin Zhang,张朝林
JianHua Xu,许建华 Hui Yan,阎辉 Likun Wang,王立坤

Former MS Students/往届硕士生
Shansong Liu,刘山松 Yue Hu, 胡越 Yingxue Li,李映雪
Tatiana Cabral Mangericão (Exchange student from Técnico Lisboa) Junfeng Li,李俊锋 Xinyun Ma,马鑫云
Xavier Roge Ruijuan Li,李瑞娟 Bai Jiang,姜白
Lu Meng,孟璐 Ying Liu,刘莹 Bo Jiang,蒋博
Jun Li,李俊 Fang Fang,方芳 Xi Ma,马熹
Jing Zhang,张晶 Shuhua Liu,刘沭华 Jiangni Ao,敖江昵
Xiang Wu,吴翔 Zhenzhen Kou,寇真真 Yan Li,李岩
Junwen Wu,吴珺文 Yunqian Ma,马云潜

Former Undergraduate Students/往届本科生(部分)
Lijia Cui,崔丽嘉 Leyin Guan,管乐莹 Mengting Gu,古梦婷
Linxi Liu,刘林曦 Weichen Wang,王炜辰  

Former Postdoc and Research Fellows/往届博士后和研究人员
Lu Zhang,张璐 Yunfei Pei,裴云飞 Chao Wu,吴超
Victor Renault Chenghai Xue,薛成海 Fei Li,李飞
Li Wang,汪莉 Ke Zhang,章珂 Gaojun Xiao,熊高君
Tailin Feng,冯太林