Name of Student

Name of Advisor

Feng Zeng, 曾丰

Xuegong Zhang, Rui Jiang

Xueya Zhou, 周雪崖

Xuegong Zhang

Zhixing Fen, 冯智星

Xuegong Zhang

Yu Liu, 刘宇

Yanda Li

Ting Wang, 王霆

Yanda Li

Weilong Guo, 郭伟龙

Michael Zhang

Chao Ye 叶超

Xuegong Zhang

Rui Li 李睿

Shao Li

Chao He 何超

Michael Zhang, Xiaowo Wang

Shining Ma 马士宁

Tao Jiang, Rui Jiang

Honglei Liu 刘红蕾

Yanda Li, Xiaowo Wang

Xujun Liang 梁旭俊

Shao Li

Dingming Wu 武丁明

Michael Zhang

Zhiyi Qin 秦志毅

Xuegong Zhang

Hongfei Cui 崔鸿飞

Xuegong Zhang

Qifeng Xu 徐启丰

Xuegong Zhang

Songpeng Zu 祖松鹏

Shao Li

Zhen Zhao 赵震

Yanda Li, Xiaowo Wang

Qiongye Dong 董琼叶

Michael Zhang

Yanjian Li 李炎剑

Michael Zhang

Xiaopeng Ma 马晓鹏

Michael Zhang

Huijuan Feng 冯会娟

Xuegong Zhang

Zijian Ding 丁子建

Yanda Li

Jingjing Hao 郝晶晶

Tao Jiang, Rui Jiang

Jiaxing Wu 吴佳欣

Yanda Li, Rui Jiang

Aziz Khan 丁杰

Xuegong Zhang

Guipeng Li 李贵鹏

Michael Zhang

Zhengyu Liang 梁征宇

Michael Zhang

Zhouyan Lu 吕周延

Xuegong Zhang, Rui Jiang

Djekidel Mohamed Nadhir 那第尔

Michael Zhang

Aidi Tan 谭艾迪

Shao Li

Tingting Wang 王婷婷

Zhen Xie

Zicheng Wang 王子承

Yanda Li

Qian Yang 杨倩

Xuegong Zhang

Ye Yuan 袁野

Yanda Li

YuCheng Guo 郭玉成

Yanda Li, Shao Li

Jiaxing Cui 崔佳星

Shao Li

Huiya Huang 黄慧雅

Zhen Xie

Syed Shujaat Ali Zaidi 苏达

Xuegong Zhang

Xiangyu Li 李翔宇

Xuegong Zhang

Zehua Liu 刘泽华

Rui Jiang

Weixi Liao 廖微曦

Zhen Xie

Yi Zhao 赵屹

Michael Zhang

Zhun Miao 苗准

Xuegong Zhang

Lei Wei 魏磊

Michael Zhang, Xiaowo Wang

Congmin Zhu 朱丛敏

Ting Chen, Rui Jiang